Geef een thuis in jouw huis

Raméses is een vrijwillige reformatorische organisatie die is opgericht met als doel om gezinnen die het (financieel) moeilijk hebben een gratis ‘weekje weg’ te geven in de zomervakantie. Er voor in aanmerking komen gezinnen die de Bijbel als richtsnoer gebruiken in hun levenswandel en (doop)lid zijn van één van de kerken die de Drie Formulieren van Enigheid onderschrijven.

Ontstaansgeschiedenis

In de zomer van 2023 heeft er een artikel in het Reformatorisch Dagblad gestaan betreft een ‘gratis vakantie’ die we kregen aangeboden. Niet om hiermee een luxe vakantie te vieren, maar om even weg te zijn uit de sleur en zorgen van alledag. Dat dit artikel zo veel zou losmaken, hebben we vooraf nooit kunnen indenken. Velen gingen spontaan hun eigen woning ‘gratis’ beschikbaar stellen in de weken dat ze zelf op vakantie waren. En dat deden ze voor mensen die anders (om financiële redenen) nooit op vakantie kunnen. Zo konden ze op een eenvoudige manier oók de (financieel) kwetsbare medemens helpen. In die zomer hebben we veel gezinnen mogen verblijden met een ‘gratis’ weekje weg. Van diverse kanten is ons toen gevraagd of we hier een vervolg aan wilden geven. Zo is het gekomen dat we de organisatie ‘Raméses’ hebben opgericht.

Naam van de organisatie

De naam van onze organisatie ‘Raméses’ is ontleend aan een tekst uit het bijbelboek Genesis:
“En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Raméses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader, en zijn broeders, en het ganse huis zijns vaders, met brood, tot den mond der kinderkens toe.”, Genesis 47: 11, 12.

Raméses betekent ‘Heldenstad of Heldenstaat’. Deze landstreek lag gelegen in een deel van het land Gosen in de Egyptische Nijl-Delta. Toen vader (Jacob) en de broeders van Jozef uit Kanaän mochten vertrekken, nadat Jozef zich had bekendgemaakt, bestelde Jozef voor Jacob en zijn broederen woningen in het beste land van Egypte en wel in de landstreek “Raméses”. Zij zijn gekomen als vreemdelingen om ‘tijdelijk’ in dit land te wonen. Ze mochten ‘gratis’ hun intrek nemen in deze eenvoudige woningen. Voor niets! Hier zien we dus de onbeperkte zorg van Jozef om woonruimte beschikbaar te stellen voor zijn familie, maar daarna ook de onderhouding van Jozef door ze van al het tijdelijke te voorzien. En zo kregen de kinderen Israëls ‘even een thuis in Jozefs huis’. Even maar, want later, na het sterven van Jozef, zijn ze op een wonderlijke wijze door de Heere uit Egypteland uitgeleid om in Kanaän te worden ingeleid.

“En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Raméses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader, en zijn broeders, en het ganse huis zijns vaders, met brood, tot den mond der kinderkens toe.”

Genesis 47: 11, 12

Doelstelling

Wat voor veel mensen zó normaal is, is voor anderen iets om alleen maar van te dromen. Namelijk, er even tussenuit met het gezin in de zomervakantie. Even in een andere tuin zitten, even uit de sleur van alledag. Zij zijn niet veeleisend. Zij wensen geen luxe vakantie. Maar wensen gewoon om ‘even weg’ te zijn. Maar omdat zij niet de financiële middelen hebben om zo’n vakantie te kunnen betalen, blijven ze thuis. Maar wie zijn die ‘anderen’ dan? Die ‘anderen’ zijn o.a. door de diaconieën van diverse kerkverbanden benaderd om met onze organisatie contact op te nemen. Zo weten we ook zeker dat we hiermee de juiste doelgroep bereiken.
Misschien bent u wel zo’n iemand die een warm hart toedraagt voor deze gezinnen. En misschien heeft u er nooit zo bij stilgestaan dat u deze gezinnen ook kunt helpen door uw eigen woning gratis beschikbaar te stellen, terwijl u zelf op vakantie bent. Wij begrijpen dat het voor u voelt als een spannende stap. Toch kunnen we u geruststellen. Er zijn al veel mensen u voorgegaan die een succeservaring rijker zijn. Zij hebben ons gezegd dat het ontzettend goed voelde en dat het dankbaar werk is.